Aktualności

Żeglarstwo to nie sport – to charakter.

sir F. Chichester

Działo się w klubie /

Walne Zebranie Członków

W dniu 5 marca 2016 r. o godz. 10.00 w szkole AMICUS w Cieplicach ul Cieplicka 16 odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Członków SKŻ Horyzont. Zapraszamy wszystkich członków zwyczajnych
(w szczególności naszych nowych członków!), członków honorowych oraz gości zaproszonych. Szczegółowy program ZWZC w załączeniu >>>>

Czytaj dalej...