UWAGA MIŁOŚNICY ŻEGLARSTWA !!!

 STOWARZYSZENIE  KLUB  ŻEGLARSKI  HORYZONT

w  Jeleniej Górze
zawiadamia, że zakończyliśmy:

WIOSENNY,   WEEKENDOWY

 KURS NA STOPIEŃ ŻEGLARZA JACHTOWEGO.

Szkolenie teoretyczne rozpoczęliśmy już w lutym. Na cotygodniowych spotkaniach omawiane były zagadnienia z teorii manewrowania, budowy jachtów, locji, meteorologii, ratownictwa, przepisów, dla relaksu przeplatane wiązaniem wszelakich żeglarskich supełków. Po jako takim obyciu z trudnymi nazwami i terminami Kursanci z werwą i ochotą pod koniec kwietnia przystąpili do nauk praktycznych. Łatwo nie było, na pierwszy rzut taklowanie łódek i pomoc przy uruchamianiu przystani – jednym słowem: solidna dawka prac bosmańskich. Potem, przez szereg kolejnych weekendów, zmagania z wiatrami – często przeciwnymi, nieprzewidywalnymi i zakręconymi – lub ich brakiem, do tego doszły mniejsze lub większe awarie oraz zwykła złośliwość rzeczy martwych. Wytrwali! Mimo wiatru – zawsze w oczy i oddziaływań prawa Murphy’ego! Do historii klubu już na stałe wpisały się nowe nazwy geograficzne: Przylądek Top (lewy cypel przed Tamą) oraz Ujście Bobru (zatoczka za wiaduktem kolejowym).

23 czerwca przed Komisją Egzaminacyjną stawiło się ośmioro adeptów sztuki żeglarskiej.  Po teście z własnej niewiedzy, walce z żaglami na naszym Pilchowickim ‚morzu’ przy niezbyt sprzyjającej aurze oraz długim oczekiwaniu na wyniki zapadł wreszcie wyrok:  wszyscy zdali!!!

Lecz był to dopiero początek końca. Nowy żeglarski narybek musiał się poddać ceremonii pasowania na Żeglarza (oj bolało) oraz wznieść toast za zdrowie Neptuna Władcy Mórz i Oceanów jak i Jezior i Bajorek wszelkich szklaneczką słonej wody zakropionej goryczką. Na rzeczy tej pamiątkę czereda byłych już Szczurów i Myszy Lądowych nowe imiona otrzymała i odtąd jako: Wywrotny Top, Terkoczący Kabestan, Zakręcony Krętlik, Buzujący Kilwater, Wyrywny Bukszpryt, Furkocząca Reflinka, Stabilny Nadkil oraz Stateczny Odbijacz „na wszelkich wodach Świata jak i w portowych spelunach ma być znana”. Tako rzekł Neptun.

A my wszystkich chętnych zapraszamy za rok. Ahoj.