Nie pamiętasz hasła? Kliknij, by zresetować

Jak zostać członkiem naszego stowarzyszenia

  1. Chęć wstąpienia do SKŻ  (rozmowa), wypełnienie - złożenie deklaracji członkowskiej ze zdjęciem i danymi wraz z podpisami dwóch członków SKŻ - jako osobami wprowadzającymi.
  2. Zarząd na  własnym posiedzeniu (po wysłuchaniu opinii osób wprowadzających) przyjmuje lub nie nowego członka do SKŻ.

Decyzja zależy od oceny pracy i zaangażowania kandydata oraz przyjęcia warunków podstawowych:

  1. społeczna praca na rzecz SKŻ
  2. dyżur bosmański w sezonie na przystani Pilchowice
  3. składka roczna 160 zł
  4. wpisowe 300 zł  z możliwością rozłożenia na raty lub zamiana wpisowego na inne wartości potrzebne dla klubu (szczególne kwalifikacje, zdolności lub inne rzeczy potrzebne klubowi)

Po upływie roku (zarząd ocenia trafność podjętej uchwały) i w szczególnym przypadku może ją zweryfikować.

Deklarację członkowską można znaleźć tutaj.

Na podane konto realizujemy wpłaty
BNP PARIBAS
82 1750 0012 0000 0000 3726 0886

Zarząd SKŻ HORYZONT