W dniach 23 i 24 maja 2015 we Wrocławiu odbył się, w ramach naboru organizowanego przez Klub, kurs na stopień sternika motorowodnego. Dziesięć osób po intensywnych ćwiczeniach teoretycznych i praktycznych zdało egzamin i uzyskało patent.

Odpowiedz