W dniu 8 stycznia 2018 roku w wieku 79 lat odszedł na wieczną wachtę kapitan Zdzisław Jackowski. Wszyscy, którzy go znali na niwie żeglarskiej i zawodowej na pewno zapamiętają Go jako człowieka o wielkiej łagodności. Kapitan był współzałożycielem, sekretarzem i skarbnikiem Jeleniogórskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Był też współtwórcą Spółdzielni Inwalidów SIMET z której wywodzi się nasz klub Żeglarski.

Ci z nas którzy Go znali, ci którzy z Nim pływali i pracowali zawodowo pamiętają jego fachowość, dużą wiedzę i przyjazne podejście do ludzi. Będzie nam brakowało kapitana Jackowskiego.

 Żegnaj Kapitanie