Dnia 16 i 23 kwietnia rozpoczęliśmy przygotowania  do sezonu 2016. Szczególnie 23 kwietnia – 19 gorliwych członków SKŻ (w tym najmłodsza – mistrzyni sportów zimowych roku 2016 A.Sz.) wykonało kawał dobrej roboty, roboty wszystkim nam potrzebnej. Gotowość przystani do sezonu postępuje i mamy nadzieję, że w drugim dniu pospolitego ruszenia (28-30 kwietnia – SMS-y zostaną wysłane!) Ci członkowie, którzy nie mogli wcześniej, stawią się wtedy na zew. Jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, a uroczyste otwarcie sezonu 14 maja co raz bliżej.
Ahoj żeglarze
(ZR)

Odpowiedz