Walne Zebranie Członków SKŻ HORYZONT za rok 2015 czas zacząć…

W dniu 5 marca 2016 r. o godz. 10.00 w szkole AMICUS w Cieplicach ul Cieplicka 16 odbędzie się Zwyczajne Walne

Zebranie Członków SKŻ Horyzont. Zapraszamy wszystkich członków zwyczajnych (w szczególności naszych nowych członków!), członków honorowych oraz gości zaproszonych. Szczegółowy program ZWZC w załączeniu

Odpowiedz