Będzie się działo!

PLAN PRACY I TERMINARZ GŁÓWNYCH WYDARZEŃ KLUBOWYCH SKŻ NA ROK 2018

 

       XII.2017 – I.2018         Spotkania w siedzibie SKŻ, przegląd sprzętu, specyfikacja prac, podział zadań

                            I.2018         Szantowanie u Jurków

 

                                                LUTY

                    02.II.2018         Zabawa żeglarska

        28.II-17.VI.2018         Weekendowy kurs na stopień żeglarza jachtowego

                                                MARZEC

                   03.III.2018         Jubileuszowe Walne Zebranie Członków SKŻ Horyzont

 

                                                KWIECIEŃ

             28.IV-3.V.2018         Stawianie sprzętu, sprzątanie i przygotowanie przystani do sezonu

 

                                               MAJ

                     12.V.2018         Uroczyste Otwarcie Sezonu 2018

 

                                               CZERWIEC

                      9.VI.2018         Dzień Dziecka na przystani

                    17.VI.2018         Dni Wlenia: „Spływ na byle czym”

                    23.VI.2018         Egzamin na stopień żeglarza jachtowego

 

                                                LIPIEC

                        VII.2018         Stacjonarny kurs żeglarski dla młodzieży na stopień żeglarza jachtowego

 

                                                SIERPIEŃ

                          VIII.2018         Dyskoteka na przystani

                    25.VIII.2018         Festyn dla członków PZN z udziałem wolontariuszy z Toyoty

 

                                                WRZESIEŃ

                     22.IX.2018         Zakończenie Sezonu, Regaty klubowe

                      IX-X.2018         Ściąganie sprzętu i przygotowanie przystani do zimowania

 

                                                 LISTOPAD

                     17.XI.2018         Impreza z okazji X-lecia Klubu

 

                                                GRUDZIEŃ

                    01.XII.2018         Siedziba SKŻ – Opłatek Klubowy