Będzie się działo!

PLAN PRACY I TERMINARZ GŁÓWNYCH WYDARZEŃ KLUBOWYCH SKŻ NA ROK 2019

 

STYCZEŃ

                     25.I.2019         Szantowanie u Jurków

 

                                                LUTY

                1-03.II.2019       Targi BOATEX Poznań

                    23.II.2019       Zabawa żeglarska

        27.II-16.VI.2019       Weekendowy kurs na stopień żeglarza jachtowego

                                                MARZEC

                   2.III.2019        Walne Zebranie Członków SKŻ Horyzont

 

                                                KWIECIEŃ

             27-28.IV.2019         Stawianie sprzętu, sprzątanie i przygotowanie przystani do sezonu

 

                                               MAJ

                     11.V.2019         Otwarcie Sezonu 2019

 

                                               CZERWIEC

                      1.VI.2019         Dzień Dziecka na przystani

                         VI.2019         Dni Wlenia: „Spływ na byle czym”

                   22.VI.2019         Egzamin na stopień żeglarza jachtowego

       24.VI-6.VII.2019         Kurs na stopień żeglarza jachtowego

 

                                                LIPIEC

                        VII.2019        Targi Organizacji Pozarządowych

 

                                                SIERPIEŃ

                    3.VIII.2019        Dyskoteka na przystani

                   31.VIII.2019       Regaty klubowe

 

                                                WRZESIEŃ

                     28.IX.2019        Zakończenie Sezonu

                      IX-X.2019         Ściąganie sprzętu i przygotowanie przystani do zimowania

 

                                                 LISTOPAD

                           XI.2019        Zebranie podsumowujące

 

                                                GRUDZIEŃ

                    21.XII.2019        Spotkanie opłatkowe