Będzie się działo!

PLAN PRACY I TERMINARZ GŁÓWNYCH WYDARZEŃ KLUBOWYCH SKŻ NA ROK 2022

STYCZEŃ

„Szantowanie u Jurków”

LUTY

„Bal Żeglarza”

MARZEC

Walne Zebranie Członków SKŻ Horyzont

KWIECIEŃ

Stawianie sprzętu, sprzątanie i przygotowanie przystani do sezonu

MAJ

Otwarcie Sezonu 2022

CZERWIEC

„Dzień Dziecka”

Dni Wlenia: „Spływ na bele czym”

„Noc świętojańska”

LIPIEC

Dyskoteka

SIERPIEŃ

Impreza dla PZN

WRZESIEŃ

Regaty klubowe

Zakończenie Sezonu

Ściąganie sprzętu i przygotowanie przystani do zimowania

Regaty okręgowe

😀