Będzie się działo!

PLAN PRACY I TERMINARZ GŁÓWNYCH WYDARZEŃ KLUBOWYCH SKŻ NA ROK 2018

 

       XII.2017 – I.2018         Spotkania w siedzibie SKŻ, przegląd sprzętu, specyfikacja prac, podział zadań

                            I.2018         Szantowanie u Jurków

 

                                                LUTY

                    02.II.2018         Zabawa żeglarska

        28.II-17.VI.2018         Weekendowy kurs na stopień żeglarza jachtowego

                                                MARZEC

                   03.III.2018         Jubileuszowe Walne Zebranie Członków SKŻ Horyzont

 

                                                KWIECIEŃ

             28.IV-3.V.2018         Stawianie sprzętu, sprzątanie i przygotowanie przystani do sezonu

 

                                               MAJ

                     12.V.2018         Uroczyste Otwarcie Sezonu 2018

 

                                               CZERWIEC

                      9.VI.2018         Dzień Dziecka na przystani

                    16.VI.2018         Dyskoteka na przystani

                    17.VI.2018         Dni Wlenia: „Spływ na byle czym”

23.VI.2018         Egzamin na stopień żeglarza jachtowego

 

                                                LIPIEC

                        VII.2018         Stacjonarny kurs żeglarski dla młodzieży na stopień żeglarza jachtowego


                                                WRZESIEŃ

                      9.IX.2018         Regaty klubowe o puchar Komandora

                    22.IX.2018         Zakończenie Sezonu

                      IX-X.2018         Ściąganie sprzętu i przygotowanie przystani do zimowania

 

                                                GRUDZIEŃ

                    01.XII.2018         Siedziba SKŻ – Opłatek Klubowy