Będzie się działo!

Będzie się działo! /

ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SKŻ HORYZONT

STOWARZYSZENIE  KLUB  ŻEGLARSKI  H O R Y Z O N T z siedzibą w Jeleniej Górze przy Al. Jana Pawła II nr 33  zwołuje ZWYCZAJNE  WALNE  ZEBRANIE  CZŁONKÓW na dzień 7.03. 2020 r. o godz. 10.00 w ZSM  „Mechanik” przy ul. Obrońców Pokoju z następującym porządkiem obrad: Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków SKŻ HORYZONT (komandor) Wybór Przewodniczącego WZC, Zastępcy i Sekretarza.(komandor/przewodniczący WZC) Wybór Komisji Skrutacyjno – Wnioskowej (przewodniczący WZC) Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZC i jego zdolności do podjęcia uchwał (przewodniczący) Przegłosowanie porządku obrad WZC. Sprawozdanie Zarządu z działalności SKŻ za 2019 rok (komandor) Sprawozdanie finansowe SKŻ za 2019 rok (gł. księgowy) Sprawozdanie KWŻ za rok 2019.(KWŻ) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla zarządu SKŻ za rok 2019.(K.R.) Dyskusja nad sprawozdaniami (pkt. 6; 7; 8; 9) Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium dla Członków Zarządu za rok 2019 […]


Będzie się działo! /

Kurs na stopień żeglarza jachtowego.

Stowarzyszenie Klub Żeglarski „Horyzont” w Jeleniej Górze organizuje kurs na stopień żeglarza jachtowego (minimalny wiek to ukończone 14 lat). Część teoretyczna rozpocznie się 4 marca 2020. Zajęcia będą odbywały się w każdą środę do końca kwietnia, w godzinach 18:00 – 20:00 w naszej siedzibie (Jelenia Góra – Zabobrze, Al. Jana Pawła II 33 – teren SIMETU). Szkolenie praktyczne zaczniemy 1 maja na naszej przestani nad Zalewem Pilchowickim (teren pod stacją kolejową PKP Pilchowice – Zapora), w każdy weekend pod okiem instruktorów. W trakcie kursu, po uzyskaniu zaliczeń z bezpiecznego manewrowania, klub udostępni jachty do samodzielnego pływania w dni robocze (bez dodatkowej opłaty). Egzamin odbędzie się 20 czerwca 2020. Koszt kursu: 1.000,- zł, płatne w ratach: 300,- przy zgłoszeniu jako warunek rezerwacji miejsca na kursie, 200,- do 4 marca, 500,- do końca kwietnia – warunek przystąpienia do szkolenia praktycznego, na konto BNP […]