Drogie koleżanki i koledzy członkowie SKŻ HORYZONT

13 czerwca odbyło się WZC SKŻ „Horyzont”. Na spotkanie przybyła niecała połowa składu Klubu. Obrady przebiegły zgodnie z założonym planem. Wybory wyłoniły czteroosobowy Zarząd i dwuosobową Komisję Rewizyjną oraz dwóch Delegatów na Sejmik. Powiększyło się grono Członków Honorowych.

W załączeniu przedstawiamy program naszego zgromadzenia.
W tym samym dniu o godz. 12.00 na przystani SKŻ odbyło się oficjalne Otwarcie Sezonu 2021.
W apelu uczestniczyli m.in. tegoroczni kursanci, którzy już za kilka dni staną przed Komisją Egzaminacyjną. Życzymy im powodzenia!

Program Walnego Zgromadzenia Członków SKŻ [POBIERZ]